O programie NFOŚiGW


Od 17 czerwca 2010 r. jest uruchomiony program dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

Od stycznia 2013 r. obowiązuje znowelizowany Program Priorytetowy rozszerzający kryteria i tym samym dostępność dopłat dla szerszej liczby odbiorców. Dla śledzących temat od początku warto podkreślić, że wprowadzone istotne zmiany dotyczą:

 • włączenia do katalogu Beneficjentów odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej służącego jedynie dla potrzeb centralnego ogrzewania,
 • rozszerzenia rodzajów przedsięwzięć o zakup i montaż kolektorów słonecznych także do wspomagania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach (np. centralnego ogrzewania).

Podkreślono także obejmowanie dopłatą budynków mieszkalnych w budowie, co oznacza możliwość złożenia wniosku o kredyt i zainstalowania kolektorów w trakcie budowy, a odebrania inwestycji i wystąpienia o dopłatę po zamieszkaniu.
Ponadto w zmienionym Programie wprowadzono definicję budynku mieszkalnego (ust. 7.4) doprecyzowano katalog kosztów kwalifikowanych (ust. 9), uściślono wymagania dotyczące uprawnień do montażu instalacji kolektorów
(Załącznik nr 2).

Przeznaczenie

Zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej i ew. dodatkowo do wspomagania ogrzewania oraz aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania.
Inwestorzy mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:

 • sporządzenia dokumentacji wykonawczej (kosztorys, projekt budowlano-wykonawczy (o ile takowy jest wymagany),
 • zakupu:
  • kolektora słonecznego
  • nowego zasobnika wodnego,
  • automatyki,
  • aparatury pomiarowej i instalacji,
  • ciepłomierza oraz
 • montażu zestawu.

Odbiorcy

Program jest skierowany do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, dotacje przeznaczone na budynki mieszkalne (nowość: również w budowie!), w których funkcja mieszkalna stanowi co najmniej 50% powierzchni (rozliczenia prowadzone są wtedy proporcjonalnie). Od stycznia 2011 roku dodano odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej służącego jedynie dla potrzeb centralnego ogrzewania.

Budżet

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 344 878,4 tys. zł.
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania
programu wynoszą 363 741,3 tys. zł.

Program jest wdrażany w latach 2010 – 2015.
Alokacja środków (kwota dotacji w planowanych do zawarcia umowach kredytu):
255 208 tys. zł – w latach 2010 – 2012;
194 792 tys. zł – w latach 2013 – 2014;

O czym się głośno nie mówi

45% brzmi naprawdę zachęcająco.. Jednak nie jest to kwota dotacji do zakupu kolektorów i ich montażu, lecz do kredytu na to przeznaczonego. A to oznacza, że dopłatę zjadają częściowo prowizje bankowe i odsetki. Przy kredycie wziętym na kilka lat jest to ponad 40% przekazanej przez Fundusz kwoty.

To nie koniec. Ponieważ dopłata do kredytu stanowi przychód beneficjenta, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Przyjmijmy standardowe 18% z 45% to realna dopłata stanowi 36,9% pomniejszona wspomniane o powyżej prowizje i odsetki banków, bez których dopłaty nie dostaniemy.

Czy warto?

Decyzję każdy musi podjąć oczywiście samodzielnie. Choć koszty obsługi dotacji są naprawdę wysokie, bilans transakcji jest mimo wszystko dodatni. Im krótszy okres kredytowania, tym mniejsze koszty.

Kredyt umożliwia uruchomienie inwestycji bez żadnej wpłaty własnej.

A zainstalowane kolektory w tym czasie już pracują na siebie i pozwalają znacząco obniżyć koszty eksploatacji.
Efekt ekologiczny to prawdziwa wisienka na torcie i duża satysfakcja dla inwestora.

 

Informacje uzyskane ze strony NFOŚiGW:

Znowelizowany Program Priorytetowy - styczeń 2013 r.Ikona PDF
dokument sporządzony przez NFOŚiGW zawierający zasady udzielania dotacji do kredytów na kolektory słoneczne
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do-kredytow-na-kolektory-sloneczne
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,186,kup-kolektor-z-45-doplata.html
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,252,nfosigw-zaprasza-banki-do-wspolpracy.html

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies i jak je usunąć lub zablokować, wejdź na stronę Polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony